ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в град Карлово

 

 

Седмична програма за втори срок I - IV клас

Седмична програма за втори срок V - VII клас

 ........................................................................................................................................................................... 

 

Заповед РД-10-183/01.02.2019 Обявявам дните от 04.05.2019г до 05.02.2019г включотелно за неучебни.

Учебните занятия започват на 06.02.2019г

 

........................................................................................................................................................................... 

 Заповед РД-10-177/25.01.2019 Обявявам дните от 28.01.2019г до 01.02.2019г включотелно за неучебни.

 

........................................................................................................................................................................... 

 

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително"

Учебните занятия започват на 28.01.2019 г.

 

 

 

 

 

Прием I Клас
Прием V Клас
Документи
Бюджет 2017