ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в град Карлово

 График на часовете в ОРЕС 
 
 
 
Маршрутно разписание по направление
Карлово - Богдан – Каравелово – Климент - Карлово
Час на тръгване :
Климент : 7:05 ч
Каравелово: 7:13 ч
Богдан: 7:17 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 16:10 ч
 
Маршрутно разписание по направление
Карлово – Васил Левски – Карлово
Час на тръгване :
Васил Левски / сп. център/: 7:11 ч
Васил Левски / сп. В. Левски/: 7:14 ч
Васил Левски / крайна спирка/: 7:11 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 16:15 ч
 
Маршрутно разписание по направление
Карлово - Войнягово – Дъбене – Карлово
Час на тръгване :
Войнягово /сп. маг. Трифонови/: 6:50 ч
Войнягово /сп. център/: 6:54 ч
Дъбене /сп. Фурната/: 7:00 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч
Час на връщане /тръгване от училище/: 16:30
 
 
 
 
 
 
Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за
отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на
държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване
на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат
независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са
настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в
семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на
настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В
случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация
по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15
октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини,
установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне
училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи
клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно
електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес
https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по
електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да
притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен
институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен
квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате
към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 help@e-gov.bg
 
 
 
 

График за компенсиращи мерки и занимания по интереси V-VI клас  

График за компенсиращи мерки и занимания по интереси I-IV клас 

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

Списък от препоръчителни мерки

във връзка с правилата на работа на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Карлово

през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID19

 

 

15-ти ноември 2020г. – Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

Обръщение на комисията по БДП към родители и ученици

 

Тържествено откриване на новата учебна година

 

Маршрутно разписание по направление

Карлово - Богдан – Каравелово – Климент - Карлово

Час на тръгване :


Климент : 7:05 ч

Каравелово: 7:13 ч

Богдан: 7:17 ч

 

Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч

Час на връщане /тръгване от училище/: 16:10 ч

 

Маршрутно разписание по направление

Карлово – Васил Левски – Карлово

 Час на тръгване :

 

Васил Левски / сп. център/: 7:11 ч

Васил Левски / сп. В. Левски/:  7:14 ч

Васил Левски / крайна спирка/: 7:11 ч

 

Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч

Час на връщане /тръгване от училище/: 16:15 ч

 

Маршрутно разписание по направление

Карлово - Войнягово – Дъбене – Карлово

 Час на тръгване :

 

Войнягово /сп. маг. Трифонови/: 6:51 ч

Войнягово /сп. център/: 6:54 ч

Дъбене /сп. Фурната/: 7:00 ч

 

Час на връщане /тръгване от училище/: 14:00 ч

Час на връщане /тръгване от училище/: 16:30 ч

 

Откриването на новата учебна година ще бъде както следва:

Първи и пети клас - 9.00 ч.

Втори, трети и четвърти клас - 10.00 ч.

Шести и седми клас - 10.30 ч.

 

Класни ръководители за и V класове през 2020/2021 учебна година 

I А клас - г-жа Лидия Христова

I Б клас - г-жа София Коева

I В клас - г-жа Десислава Дочева

I Г клас - г-жа Анна Мадина

V А клас - г-жа Мария Друнина

V Б клас - г-жа Петкана Данчовска

V В клас - г-н Мариан Кръстев

 

Уважаеми родители,

Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата Ви припомня, че спазването на правилата за движение по пътищата спасява живот.

Като активни участници в пътното движение, бъдете пример на подрастващите и отговорни към свободата, която дава придвижването с автомобил. Съобразената скорост и толерантността към другите участници в движението е гаранция за опазването на живота и здравето на всички на пътя.

Уважаеми ученици,

Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата ви напомня да спазвате правилата за движение по пътищата. От поведението на всички на пътя зависи техният живот. Бъдете отговорни като пешеходци и като велосипедисти. Покажете, че българският ученик знае правилата за безопасност на движението по пътищата, спазва ги и може да служи за пример на всички на пътя.

Пожелаваме ви успешна нова 2020-2021 учебна година

УКБДП

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ден на безопасност на движението по пътищата

 

 Заповед за прием след 7 клас

 

Инструктаж за безопасност на движението по пътищата и за безопасност във връзка с предстоящата лятна ваканция на учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово

 

 

 

 

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О    П И С М О

от

Националния проект  „Народните будители и Аз”

 ........................................................................................................................

Поздравления за ученичката от 7А клас - ГАБРИЕЛА ГЕНОВА , спечелила ВТОРО място в онлайн конкурс по творческо писане - "СЛОВОТО В МЕН" ! Браво , Габи за достойното представяне ! .Сред наградените в този конкурс са и други наши настоящи и бивши ученици - Емилия Гулюшина - 6 г клас -ТРЕТО място , Зорница Одаджиева - 10 клас - ВТОРО място и Нели Николова - 10 клас -ТРЕТО място. Браво , деца - гордеем се с вас !

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПО УЧИЛИЩНА СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. КАРЛОВО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-140/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд "Земеделие" стартира доставяне на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
На 29.04.2020г. преди обед в училището ще бъде доставено общото полагащо се количество продукти от схемите ,,Училищен плод“ и „Училищно мляко“ (опаковани в индивидуална торбичка за всеки ученик). Предварително направеното пакетиране ще бъде извършено от двама пакетировачи в обекта на фирмата доставчик, при строго спазване на санитарните изисквания /с ръкавици за еднократна употреба и защитни маски/. Получихме информация, че персоналът на фирмата е тестван за COVID -19, а тези които ще направят доставки по обектите ще минат второ тестване на 24.04.2020 г.
Продуктите за ученици с адрес в гр. Карлово и гр. Сопот ще бъдат раздавани на трите входа в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Карлово
на 29.04.2020 г. /сряда/ - от 12.00 ч. до 19.00 ч. и 30.04.2020г. /четвъртък/ - от 07.00 ч. до 19.00 ч. , при спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб и нарежданията на здравния министър, както следва:
- Северен (централен) вход - 1, 2 и 3 клас
- Северозападен вход (след централния вход) - 4 и 5 клас
- Южен вход - 6 и 7 клас
Продуктите за ученици от населените места в Община Карлово ще бъдат доставени в кметството на съответното населено място от служители на ДГС - Карлово.
До края на деня днес (28.04.2020 г.), родители, които нямат възможност или НЕ ЖЕЛАЯТ да получат продуктите се ЗАДЪЛЖАВАТ да декларират отказа си на e-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg, за да се разпредели останалото количеството между другите ученици.

Призоваваме родителите да спазват указанията: без струпване на хора, спазване на изискващите се отстояния и използване на предпазни маски и ръкавици.

При възникнали въпроси може да получите информация на телефони: 0335 9 4809, 0876 394 585 и 0876 390 162

Бъдете здрави!
инж. Йонка Радулова - директор

.............................................................................................................................................................................................

 

Ученици, които ще се явяват на НВО по АЕ е необходимо да подадат заявление за явяване по електронен път  до утре - 08.04.2020 г. по следния начин:

- принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

- при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът, като заявленията се проверяват за коректност и пълнота, принтират се, сканират се в PDF формат и се изпращат до РУО – Пловдив; след отмяна на извънредното положение се създава организация за подписване на принтираните заявления от родителя и ученика.

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ е създадена организация за провеждане на обучение в електронна среда. Основно ще използваме електронния дневник „Школо“ и Microsoft Teams – затова е необходимо всички ученици и родители  да имат регистрация. Ще се използват и други връзки като електронни пощи, Viber, FB  и т.н. в зависимост от избора на преподавателя. Ще спазваме утвърдената седмична програма. Всеки ден от 9.00 часа до 13.15 часа учителите в зависимост от учебните часове ще изпращат материали, видео уроци, домашни работи, проекти и т.н . на учениците от начален и прогимназиален етап, които трябва да ги изпълняват. Ще се провеждат онлайн тестове. При наличие на въпроси учениците могат да се свържат с учителите си за допълнителни разяснения. В същото време от 13.45 до 17.00 часа учителите в ЦОУД ще бъдат в помощ на учениците при разработване на домашните си работи и проекти.

 

Разписание на учебните часове

в условията на обучение в електронна среда

Прогимназиален етап  

Час   Часови    интервал
1      9.00 – 9.30
2      9.35 – 10.05
3     10.10 – 10.40
4     11.00 – 11.30
5     11.35 – 12.05
6     12.10 – 12.40
7     12.45 – 13.15

 

Издателствата на учебници предоставят безплатен достъп до всичките си електронни учебници

Електронни учебници на издателство Просвета 

Електронни учебници на издателство Клет ООД 

Безплатни електронни учебници по ИТ на издателство Изкуства 

Безплатни електронни учебници по компютърно моделиране на издателство Изкуства  

Безплатни електронни учебници по музика на издателство Изкуства

Безплатни електронни учебници на издателство Домино ООД 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Прием I Клас
Прием V Клас
Документи
Бюджет 2017