ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

20.12.2017 г. - Учениците от група по интереси ИТ клуб „Знайко“/проект "Твоят час"/  представиха открит урок по компютърна графика за ученици от II клас. Учениците от 6 клас обучаваха на компютърна графика по-малки ученици от 2 клас, които изработеха  компютърни графики на теми достъпни, забавни и интересни за второкласниците. Те се почистваха горди и знаещи повече за компютърната графика показвайки със забавление и интерес на по-малките ученици. Участниците в изявата са ученици, които са активни, мотивирани и искащи да учат ИТ в училище не само в часовете но и в допълнителни часове. Гости на събитието бяха помoщник директор, учител ПИГ II –ри клас и ученици от 2 клас на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Карлово.