ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

ОУ Св. Св. Кирил и Методий

 

гр. Карлово, ул. В. Караиванов № 4тел: 0335 9 57 56;тел: 0335 9 48 09.e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване

Георги Видолов Макавеев

Заместник директор по учебната дейност /ЗДУД/ - длъжностно лице, отговарящо за разглеждане на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в училище.

Карлово, ул. "В. Караиванов" 40883372538e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване

Стоянка Кръстева Кръстева

Завеждащ административна служба /ЗАС/ - служител, отговарящ за разглеждането на вътрешно подадени сигнали в училище.

Карлово, ул. "В. Караиванов" 40876390162e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване