ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

15-ти ноември 2020 г. Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

От 9-ти до 13-ти ноември 2020г. се проведе традиционната Седмица на безопасност на движението по пътищата, свързана с отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от ПТП – 15-ти ноември 2020г. Училищната комисия по БДП подготви и предостави на всички класни ръководители материали по БДП, необходими за провеждане на допълнителен час на класа, в който всички ученици почетоха паметта на загиналите при ПТП.
На 9-ти ноември в централното фоайе на училището Седмицата бе открита с изложба на ученически рисунки по БДП на тема „ Познавам пътните знаци“. Рисунките са дело на петокласници от целодневната организация с ръководител г-жа Ирина Скевова. За цялостното оформление и подреждането на изложбата се погрижиха учениците от втори клас с ръководител г-жа Йовка Генова, както и председателят на УКБДП. До входовете на училищната сграда и на таблото по БДП на третия етаж бяха поставени информационни материали и табелки по БДП с образователна и превантивна цел.
В рамките на Седмицата на безопасност на движението по пътищата 9-ти - 13-ти ноември 2020г. беше открита и площадка по БДП в северната част на училищния двор.
Всички мероприятия по организиране и провеждане на дейностите, свързани с отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите на ПТП, бяха подготвени и реализирани при стриктно спазване на мерките за предпазване от COVID – 19.