ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

22.02.23г - Ден на розовата фланелка!

22.02.23г - Ден на розовата фланелка!
Инициативата беше подготвена и проведена от г-жа Августинова със съдействието на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Особено активно участие в проявата отбелязаха учениците от начален курс.