ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

22 април - Световен ден на Земята

На 22-ри април 2021г. учениците от ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ отбелязаха Световния ден на Земята с разнообразни прояви. По инициатива на преподавателите от Природоматематическото направление в училище се проведе акция „ За чисто училище“, във всеки клас зелени патрули следяха за чистотата в класната стая. Седмокласниците поеха отговорността за опазването на чистотата на училищния двор през целия учебен ден.

Учениците от начален курс със своите рисунки и проекти заявиха готовност за опазване на околната следа и природата.

С оригинални проекти се представиха учениците от пети и седми клас. Проектите са изработени от отпадъчни материали и са на тема „ Да опазим нашата Земя“.

Учениците показаха, че екологичното възпитание е важна част от тяхната култура и изразиха желание за чисто училище, чист град, чиста страна, чиста планета.

Проектите, посветени на Деня на Земята, на учениците от начален курс могат да се видят пред класните им стаи в коридора на втория етаж.