ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

26 септември 2019 година – Европейски ден без загинали на пътя

26 септември 2019 година – Европейски ден без загинали на пътя

Учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Карлово отбелязаха 26 септември 2019г. - Европейски ден без загинали на пътя - и изразиха своята съпричастност към идеята за 0 загинали на пътя, като се включиха с рисунки и лозунги и припомниха правилата за БДП. Кампанията премина под мотото „ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! „

Европейският ден без загинали на пътя се организира за четвърта година в България. Събитието е свързано и с Решение на Министерски съвет от 17 януари 2019г., с което настоящата година е обявена за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в пътното движение с мото „ Пазя семейството си на пътя!”

Училищната комисия по БДП подготви информационни материали за всички кабинети в училище и за таблата по БДП до входовете на сградата с цел кампанията да обхване не само всички ученици, но и техните родители, както и учителите и служителите в ОУ” Св.Св. Кирил и Методий”. Комисията организира и час по безопасност на движението по пътищата, в който чрез игри и рисунки учениците си припомниха правилата за БДП, пътните знаци и маркировка. Петокласниците от 5б клас взеха активно участие в кампанията, за което комисията по БДП изказва своята благодарност.