ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

3 март- Национален празник на България!

"БЪЛГАРИЯ!????????
Че кой ли я не знае!
На рози и на здравец тя ухае!"
3 март- Национален празник на България!
С България в сърцето, учениците от ЦОУД, V клас, I група събраха стихове, посветени на Родината и ги оформиха в малък поетичен сборник. Работиха с желание и всеки с любопитство търсеше своето стихотворение в него!
Благодаря ви, деца! Вие сте истински родолюбци!