ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

"Акция БДП"

УКБДП към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" проведе "Акция БДП" на 20-ти септември 2023г., включвайки се в кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL за "Нула загинали на пътя". Дните на безопасността на пътя за Република България – 2023 г., се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи. Национален координатор на инициативата е Главна дирекция „Национална полиция“.
В рамките на училищната акция бяха обхванати всички ученици чрез провеждане на втори час на класа на тема "20-ти септември 2023г. - Нула загинали на пътя“. Доброволци от 7-ми клас посетиха всички класни стаи с цел да припомнят правилата за БДП и да съберат картичките - проекти по БДП, които учениците изработиха по инициатива на УКБДП. Най-активни в изработването на картички с послания за БДП бяха учениците от начален курс. Творбите ще бъдат представени на специална изложба в централното фоайе на училището.
Ръководството на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и УКБДП благодарят на учениците - доброволци от 7-ми клас, на всички ученици, които с въображение и творчество се включиха в кампанията, на класните ръководители и на г-жа Августинова, училищен психолог, за съдействието по време на акцията.