ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Акция по Безопасност на движението по пътищата

На 28-ми юни 2022г. УКБДП към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово проведе акция по Безопасност на движението по пътищата във връзка с писмо № РД-35-59#2/15.06.2022г. на г-н Йордан Иванов, областен управител на област Пловдив и отбелязването на деня на безопасността на движението по пътищата 29-ти юни 2022г., залегнало в мярка 2.11 от Годишната областна План – програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2022г.

Акцията премина с участието на учениците от седми клас. Председателят на УКБДП проведе извънредни занимания със седмокласниците, използвайки метода „брейнсторминг“ /мозъчна атака/, за да провокира учениците да се фокусират върху определени съоръжения, свързани с пътната обстановка: светофар, пешеходна пътека и пътни знаци. Седмокласниците оформиха екипи, рисуваха и съставяха забавни текстове в рими по поставените теми и изработиха проекти като резултат от съвместната работа на паралелката.

УКБДП подготви инструктаж по БДП за всички ученици, който е публикуван на сайта и на официалната Фейсбук страница на училището.

С пожелания за безопасно движение по пътищата и весело лято!

УКБДП

Юни 2022 г.