ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Безгрижно лято

Община Карлово, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с  Детска педагогическа стая при РУ на МВР Карлово осигуриха брошури  за учениците със съвети към родителите и децата с оглед на предстоящата лятна ваканция. Акцент в брошурите са правилата за безопасност на движението по пътищата, психологически съвети към родителите с цел осигуряване на безопасността на децата и предотвратяване на евентуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.  Законовите разпоредби се припомнят ясно и достъпно.

Учениците реагираха положително и емоционално при получаване на брошурите, които раздаде училищният психолог г-жа Августинова.