ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Благотворителната кампания - изработване на мартенички

Ученици от 6А и 6В клас, ЦОУД, с ръководител г-жа Лалова се включиха в благотворителната кампания на  МКБППМН към Община Карлово като изработиха мартенички, които ще бъдат дарени на възрастни хора в неравностойно положение.