ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

ДАРИ КНИГА НА БИБЛИОТЕКА

В благотворителната кампания ДАРИ КНИГА НА БИБЛИОТЕКА активно се включиха и учениците от 2б клас с класен ръководител г-жа София Коева и Мартин Тодоров и учениците от 2в клас с класен ръководител Десислава Дочева и Наталия Найденова.

Книгите ще бъдат дарени на библиотеките в с. Куртово и с. Горни Домлян. Библиотеката в Горни Домлян е нова и дарените книги са желано попълнение на библиотечния фонд.

За нашите читатели г-жа Коева сподели: „ Важно е да се отбележи, че всяко едно дете от двете паралелки донесе книжка, дори имаше деца, които донесоха повече от пет книги. Оценявам тази кампания като начин да възпитаваме учениците в щедрост и доброта“.