ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Ден на розовата фланелка

Ученици от училището отбелязват Международния ден за борба с училищния тормоз или Ден на розовата фланелка.  МКБППМН подготви и раздаде брошури и специален винилов плакат във формата на розова фланелка , а учениците изработиха хартиени розови фланелки , с което изразиха подкрепата си за каузата против насилието в училище.

Снимки