ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Ден на Земята - 22 април 2023г.

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",гр. Карлово отбелязва Ден на Земята - 22 април 2023г.
Под мотото "Земята е наш общ дом" преминаха инициативите по отбелязване на Деня на Земята в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Първокласниците от 1г клас засадиха лавандула в двора на училището с послание за опазване на природата и горите. Ученици от пети и шести клас с ръководител г-жа Начева изработиха проекти от отпадъчни материали и подредиха изложба в централното фоайе. Проектите са изработени с много въображение и с цел да призоват всички нас да рециклираме отпадъчните материали за по-чиста околна среда и по-чиста планета. УКБДП организира състезание с велосипеди с цел да напомни на всички нас колко е важна чистотата на въздуха и че има екологичен и здравословен начин да се придвижваме, като спазваме правилата за безопасност на движението по пътищата и проявяваме уважение към всички участници в пътното движение.