ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Ден против тормоза в училище

На 26 февруари 2020г. бе отбелязан денят против тормоза в училище. Инициативата е на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която организира отбелязването на т.нар.Ден на розовата фланелка на площад "20-ти юли", Карлово. Всички присъстващи на събитието ученици получиха като подарък розови фланелки. Особено впечатлени от кампанията останаха учениците от 3-ти В клас с класен ръководител г-жа М. Пискова, които изработиха свой проект по темата. Учениците споделиха за сайта на училището, че най-вълнуващият момент от тържеството за тях е била общата снимка на участниците в рамките на огромната розова фланелка, нарисувана на площада в центъра на града.