ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Европейски ден на движението и спорта

На 30.09.2022 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Карлово се включи в отбелязването на Европейския ден на движението и спорта. Учениците от всички паралелки изпълниха енергичен танц „Зумба“ под ръководството на г-жа Пунгерова и г-жа Стайкова.
В организацията на мероприятието, което се проведе на обновената спортна площадка в южния двор на училището, взеха участие и класните ръководители.