ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

"Геометрични фигури и тела"

"Геометрични фигури и тела" е темата на изложбата на най-добрите проекти по математика на учениците от 5 и 6 клас.
Точност, прецизност и разнообразие отличават изработените модели.
Петокласниците и шестокласниците са показали оригинално мислене, въображение и старание при изработката на ръбести тела и различни фигури, които са част от нашия живот. Изложбата доказва изключително важната практическа приложимост на математическите знания и умения.