ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Инструктаж БДП - лятна ваканция 2024

Инструктаж
за безопасност на движението по пътищата и за безопасност във връзка с предстоящата лятна ваканция
на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово
 
Уважаеми ученици, училищната комисия по безопасност на движението по пътищата ви напомня правилата, които трябва да спазвате като участници в пътното движение, както и основни правила за безопасност, които трябва да спазвате:
1. Да се спазват правилата за движение по пътищата :
– пресичането на улиците да става на определените за това места;
– да се спазват светлинните сигнали на светофарите;
– да се управляват технически изправни велосипеди и мотопеди;
– да не се играе в близост до охраняеми и неохраняеми жп прелези и мостове;
– забранява се качването в превозни средства, които не са предназначени за превоз на пътници и в превозни средства при непознати лица.
2. Забранява се къпането във водни площи, които са неохраняеми и не са определени за тази цел/езера, язовири, реки, плажове и др./
3. При излизане сред природата, абсолютно се забранява консумирането на диворастящи растения/плодове, гъби и др./
4. При игри на открито да бъде засилено вниманието срещу ухапване от насекоми, кърлежи, кучета, влечуги.
5. Забранява се играта с огън и други лесно запалими и избухливи вещества-бомбички, пиратки, спирт, бензин, нафта и други.
6. Забранява се употребата на цигари, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки.
7. Забранява се разговарянето с непознати лица и приемането от тях на предмети, хранителни продукти /лакомства/ и други.
8. Да се поддържа личната хигиена, като се спазват хигиенните изисквания и се работи за закаляването на организма през лятото.
С пожелания за весело и безопасно лято!
ВИКБДП към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“
Юни 2024г.