ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Инструктаж за безопасност на движението по пътищата

Инструктаж

за безопасност на движението по пътищата и за безопасност във връзка с предстоящата лятна ваканция на учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово

Уважаеми ученици, училищната комисия по безопасност на движението по пътищата ви напомня правилата, които трябва да спазвате като участници в пътното движение, както и основни правила за безопасност, които трябва да спазвате:

 1. Да се спазват правилата за движение по пътищата :
  – пресичането на улиците да става на определените за това места;
  – да се спазват светлинните сигнали на светофарите;
  – да се управляват технически изправни велосипеди и мотопеди;
  – да не се играе в близост до охраняеми и неохраняеми жп прелези и мостове;
  – забранява се качването в превозни средства, които не са предназначени за превоз на пътници и в превозни средства при непознати лица.
  2. Забранява се къпането във водни площи, които са неохраняеми и не са определени за тази цел/езера, язовири, реки, плажове и др./
  3. При излизане сред природата, абсолютно се забранява консумирането на диворастящи растения/плодове, гъби и др./
  4. При игри на открито да бъде засилено вниманието срещу ухапване от насекоми, кърлежи, кучета, влечуги.
  5. Забранява се играта с огън и други лесно запалими и избухливи вещества-бомбички, пиратки, спирт, бензин, нафта и други.
  6. Забранява се употребата на цигари, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки.
  7. Забранява се разговарянето с непознати лица и приемането от тях на предмети, хранителни продукти /лакомства/ и други.
  8. Да се поддържа личната хигиена, като се спазват хигиенните изисквания и се работи за закаляването на организма през лятото.

 

С пожелания за весело и безопасно лято!

УКБДП към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

Юни 2020г.