ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Изложба "Физика и фотография" 2024

За поредна година в училище е подредена изложба "Физика и фотография" на най-добрите проекти на учениците от 7 клас по физика и астрономия. Показвайки творчество, въображение и естетически вкус, седмокласниците са оформили оригинални проекти със свои фотографии по избрани от тях теми: "Моето родно място ", "Моят домашен любимец ", "Моите приятели " и др. Изложбата е проява на проектно-базирания подход в обучението по физика и астрономия, който води до активизиране на познавателния потенциал на учениците.