ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Изложба на проекти по безопасност на движението по пътищата

Учениците от  клас с ръководител г-жа Й. Генова подготвиха изложба на проекти по безопасност на движението по пътищата в рамките на „Седмица на безопасност на движението по пътищата 16 -19.11.2021г.“ по инициатива на училищната комисия по БДП.

Събитието е във връзка с отбелязване на 21.11.2021г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП и е в изпълнение на годишния план на УКБДП.

Основната идея на изложбата се съдържа в посланията във всеки проект. Посланията бяха събрани на 21.09.2021г. , когато се проведе акция по  БДП с участието на родители, учители, ученици и служители под надслов ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЧЕРВЕНАТА КУТИЯ

https://docs.google.com/presentation/d/1VufX5nPPMc41exDMftNDAFSgS7AnGZqo1p45eiAtsQU/edit?usp=sharing