ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Използване на иновативни методи на обучение в часовете по човекът и природата

Използване на иновативни методи на обучение в часовете по човекът и природата
В часа по "Човекът и природата" учениците от 5"а" клас работиха разделени на групи, като капитани бяха ученици от 7-ми клас - Ванеса от 7"г", Невена от 7"б", Христомира от 7"б", Александър от 7"б", Преслав от 7"г" и Стойчо от 7"г".
Капитаните даваха насоки на петокласниците, помагаха им в изпълнението на възложените задачи, допълваха отговорите им.
Всички групи се справиха отлично с отговори на въпросите от темата "Организмите на нашата планета".