ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Момчетата от 4 "В" клас

С много внимание и много положителни емоции момчетата от 4 "В" клас зарадваха своите съученички днес по случай 8-ми март.
Млади джентълмени от класа също представиха кратко резюме за живота и постиженията на Анастасия Димитрова, с което се опитаха да почетат способностите, достойнството и ценността на жените в обществото.
Класен ръководител Валентина Монева
Учител ЦОУД Катерина Пенчева