ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

 Обновен кабинет по английски език

 Обновен кабинет по английски език

По инициатива и с помощта на г-жа Тонка Стефанова, преподавател в ПИГ,  училището се снабди с напълно обновен кабинет по английски език, намиращ се на третия етаж в училищната сграда. Работата по ремонта се извърши по време на лятната ваканция и приключи в срок. Кабинетът е готов да посрещне учениците. Благодарности от Ръководството на училището за г-жа Стефанова и  г-жа Веселина Лалова, която помогна много в ремонтната дейност, благодарност за целия работен екип, който се сформира за обновяването на кабинета