ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Обръщение УКБДП 2021-2022 учебна година

ОБРЪЩЕНИЕ НА УКБДП И ОХРАНА НА ТРУДА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. КАРЛОВО

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата и охрана на труда Ви призовава да спазвате правилата за БДП. Като участници в пътното движение и като родители всички Вие сте загрижени за живота и здравето на семейството си. Вие сте примерът за подражание на Вашите деца.

Като водачи на МПС и като пешеходци, ситуациите на пътя зависят от всички нас. Спазването на правилата за БДП от всички спасява живот! Нека това да бъде мотото на всички нас – учителите, родителите, служителите и учениците в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Карлово. Нека опазим живота!

 

УКБДП И ОХРАНА НА ТРУДА

Септември  2021 г.