ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Състезание с велосипеди 2022

На 15-ти април 2022г. на обновената спортна площадка в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе състезание с велосипеди сред учениците от трети клас. На първо място се класира Калоян Петров Карамански от 3б клас с резултат 00:22:99, второто място е за Георги Манов Манов от 3 а клас с резултат 00:23:99, на трето място застава Николай Анатолиев Вълчевски от 3а клас с резултат 00:24:62.

Инициативата, организирана от Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата, е в рамките на традиционната  Седмица на безопасност на движението по пътищата / 11-15 април 2022г. /. На 11.04.2022г. в централното фоайе на училището беше открита изложба на помагала и дидактически материали по БДП, проведе се извънреден втори час на класа с всички ученици на тема „ БДП – правила за поведение на пътя“. До входовете на сградата са поставени материали и табла по БДП с разяснителна и превантивна цел.

Ръководството на ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ и УКБДП изказват благодарност на всички участвали в състезанието ученици и на техните родители, на преподавателите на трети клас, на преподавателите по физическо възпитание и спорт.