ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Състезание с велосипеди 2024

На 19-ти април 2024г. в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово, по инициатива на ВИКБДП се проведе състезание с велосипеди сред учениците от трети клас. Учениците участваха масово и с голям ентусиазъм. Комисията ще обяви победителите в предстоящите дни. Състезанието е част от Седмица на БДП /15-22-ри април 2024г. / и дава възможност на третокласниците да представят на практика усвоеното в учебните часове по БДП съдържание: велосипед, устройство на велосипеда, правила за безопасност на движение с велосипед, светофар, движение с велосипед в градски условия. В рамките на седмицата беше представена изложба на ученически проекти по БДП в централното фоайе на училището, до входовете в сградата са поставени информационни материали по БДП. На 17-ти април 2024г. се проведе Втори час на класа във всички паралелки на тема „БДП - Видими на пътя“. На учениците беше разяснена темата за ползата от носенето на светли дрехи и светлоотразителни елементи по облеклото с цел – предотвратяване на ПТП. Ръководството на училището и комисията по БДП благодарят на всички класни ръководители и учители в трети клас, на родителите на третокласниците и на учениците за активното включване в инициативата.