ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Съвместни дейности – БДП

Съвместни дейности – БДП

 

УКБДП към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ със съдействието на Главна дирекция „ Национална полиция“, Отдел „ Пътна полиция“ организираха извънреден час на класа на 20-ти ноември 2019г. , свързан с проблемите на движението по пътищата. Темата на проведения час на класа е придвижването до училище с велосипед или пеша. Всички ученици в училище бяха подробно и ясно запознати с правилата за придвижване по пътищата, които трябва да спазват велосипедистите и пешеходците. Комисията постави на видни места в сградата на училището информационни материали, предоставени от Главна дирекция „ Национална полиция“, Отдел „ Пътна полиция“, с правилата за движение по пътищата, предназначени за родителите – водачи на МПС.