ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Седмица на БДП, 13-17.11.2023г.

На 19-ти ноември 2023г., отбелязваме Световния ден на възпоменание на жертвите на ПТП.
В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карлово се проведе "Седмица на БДП, 13-17.11.2023г.", в рамките на която беше оформена изложба на ученически проекти по БДП, с които ученици от начален курс призовават водачите на МПС да спазват правилата за БДП. На всички ученици в училище беше проведен инструктаж по БДП срещу подпис. Проведе се втори час на класа за всички ученици на тема : " 19-ти ноември 2023г. - Световен ден на възпоменание на жертвите на ПТП". Темата е записана в електронния дневник на паралелките.
УКБДП призовава учители, служители, ученици и родители да спазват правилата за БДП.