ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Седмица на безопасност на движението по пътищата - 16-19.11.2021г.

УКБДП към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карлово провежда  Седмица на безопасност на движението по пътищата - 16-19.11.2021г. по повод отбелязване на 21-ви ноември 2021г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. Кампанията е включена в годишния план на училищната комисия по БДП. Подготвена е изложба на ученически проекти. В рамките на седмицата е планиран допълнителен час на класа, в който класните ръководители да запознаят учениците с проблемите на пътното движение и с тревожната статистика на загиналите в резултат на ПТП.