ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Седмица на безопасност на движението по пътищата /18-21 април 2023г./

Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение
1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно - 15 контролни точки;
3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места - 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер - 10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място - 12 контролни точки;
8. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" или неправилно изпреварване - 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон - 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска - 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията - 6 контролни точки;
12. за преминаване при червен сигнал на светофара - 8 контролни точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно - 12 контролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека - 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно - 12 контролни точки.
На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.
 
Няма налично описание на снимката.