ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Седмица на безопасност на движението по пътищата 2022

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Карлово проведе "Седмица на безопасност на движението по пътищата /14-18 ноември 2022г./ по инициатива на Училищната комисия по БДП. В рамките на кампанията беше организирана изложба на дидактически материали по БДП в централното фоайе на училището, обновени бяха таблата по БДП до входовете на сградата и на третия етаж. На 16.11.2022г. се проведе втори час на класа във всички паралелки на тема "20-ти ноември 2022г. - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП". Проведоха се инструктажи по БДП при всяко организирано извеждане на ученици от училище.