ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Седмица на безопасност на движението по пътищата - тренинг с велосипеди

На 22-ри април 2019г. с тренинг с велосипеди учениците от пети клас поставиха началото на Седмица на безопасност на движението по пътищата ( 22-ри – 26-ти април) . Тази година тренингът съвпадна с Международния ден на Земята  и премина под  мотото „ Спазвам правилата по БДП и се грижа за Земята”.  Използването на велосипед за придвижване е един от начините за опазване на чистотата на въздуха и за спестяване на природни ресурси, а ползите за здравето на хората от това са големи.

В рамките на кампанията , инициатива на УКБДП към ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Карлово,  са поставени информационни материали по БДП във фоайетата и до входовете на училищната сграда. Част от тези материали са специално адресирани към родителите – водачи на МПС – с цел да припомнят отново правилата за движение по пътищата.

Седмицата на безопасност на движението по пътищата включва и извънреден час на класа на 24 април 2019г. , в който класните ръководители да прочетат на учениците  правилата за БДП. Материалите за часа са осигурени от УКБДП.