ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП.

ОУ „Св.Св Кирил и Методий” отбеляза Световния ден на възпоменание на жертвите от ПТП на 14 ноември с откриване на изложба по БДП в централното фоайе на училището. В рамките на часа на класа класните ръководители запознаха учениците с тревожната статистика на пострадали, ранени и убити в резултат на ПТП. Подготвените от УКБДП материали имат информативна и превантивна цел.

УКБДП призовава своите ученици и техните родители да бъдат внимателни като участници в пътното движение, да спазват правилата за БДП и с поведението си на пътя да не представляват заплаха за себе си и за другите.

Световен ден за възпоменание на жертвите на ПТП. - Изображение 1