ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карлово отбеляза 17 ноември 2019г. – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

УКБДП организира Седмица по безопасност на движението по пътищата/11-15 ноември 2019г./. Проведен беше извънреден час на класа във всички паралелки в училището на 13-ти ноември 2019 г. , в който класните ръководители запознаха учениците с проблемите на пътното движение и с датата 17 ноември 2019г. За тази цел УКБДП подготви и предостави необходимите за часа материали на класните ръководители. Темата е предвидена да бъде записана в дневниците на паралелките като втори час на класа в сряда - 13 ноември 2019г.

Информационната кампания с образователна и превантивна цел на комисията по БДП стартира с откриване на изложба на ученически проекти по БДП. Изложбата е разположена във фоайетата и коридорите на всички етажи в училищната сграда. Поставени са информационни материали до входовете на училище с цел кампанията да обхване и родителите. Автори на посланията, призивите към водачите на МПС и рисунките са ученици от пети клас , а в подреждането и поставянето на плакатите се включиха ученици от начален курс, както и седмокласниците от 7б клас.

УКБДП изразява своята благодарност към всички ученици, които се включиха активно в кампанията със своите оригинални идеи, проекти, рисунки и послания

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП - Изображение 2