ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий „ празнува 50-годишен юбилей

Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий „ празнува 50-годишен юбилей

Новини

На 7 ноември 2017г. в двора на училището се постави началото на мероприятията в чест на 50- годишнината на ОУ „  Св. Св. Кирил и Методий „ . С фолклорен поздрав, облечени в цветовете на българския флаг,  учениците от  паралелките с разширено изучаване на хореография (с ръководители Христина Гълъбова и Румен Илиев )изписаха мотото на кампанията „ Традиция, Развитие, Бъдеще” . 

На 7 ноември в зала „ Васил Караиванов”, гр. Карлово се проведе Тържествен педагогически съвет , на който специални гости бяха бивши директори, учители и възпитаници на училището. Мероприятията, свързани с Юбилея, ще се провеждат през цялата учебна година.

 

 

 

Интервю с Доньо Тодоров - Директор на Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий”

 

Независимо от постоянно променящата се среда и намаляването на броя на децата  през всички тези 50 години училището се доказа като водеща образователна институция на територията на Община Карлово” (Д. Тодоров)

„Към настоящия момент имаме 579 ученици в общо 23 паралелки. Пълняемостта на паралелките е над 100%. Повече от половината ни ученици са на целодневна организация. Горди сме с успехите на нашите възпитаници : призови места на националното състезание  „Народните будители и Аз” , вече втора поредна година нашите седмокласници са на първо място по успех от НВО от всички седмокласници в Общината, наши ученици се класираха и взеха участие във финала на „ Фолклорна плетеница” , който се проведе през юни тази година в София.

С гордост и признателност заявявам, че зад всички тези успехи стоят учителите . Педагогическият колектив на Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий” е здрава сплав от колеги с дългогодишен опит и млади мотивирани учители, които ще очертаят бъдещето на училището. В своята работа се ръководим от разбирането, че съхраняването на традициите е в основата на оцеляването ни като нация. Но, стъпвайки на тази основа, се стремим да бъдем адекватни на очакванията на обществото, да сме готови за предизвикателствата на бъдещето и най-важното – да дадем на нашите ученици знанията и уменията, които ще ги направят пълноценни граждани на България. „

„ Училището разполага с отлична материално –техническа база : два съвременно оборудвани компютърни кабинета, хореографска зала, физкултурен салон и спортна плащадка с нови спортни съоръжения, кабинет по изобразително изкуство, кабинет по технологии и предприемачество, столова. Училищният двор е и приятно място за отдих и игри след реализирането на  проекта по озеленяване и облагородяване. Районът на училището е обезопасен, до входовете на двора са поставени обезопасителни прегради.

В северната част на двора се изгражда модерен  тенис  корт в изпълнение на Общински проект „ Мерки за повишаване на качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали”.

Продължаваме да работим по проекта „ Твоят час” , предлагаме 15 групи по интереси , сред които ИТ клуб „Знайко”, „Математиката – лесна и интересна”, „Математическа академия – 6 ”, „ Приятели на изкуството”, „ Театрално студио”, „ Сръчковци” и др.

Благодарен съм на родителите от Училищното настоятелство, които ни оказват подкрепа и съдействие. С Настоятелството работим в посока на повишаване на сигурността на учениците. Със средства от Училищното настоятелство се реализира система за видеонаблюдение и жива охрана на училището. „

 

 

Исторически справки

Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий „ е открито на 7 ноември 1967 г.  Строителството на сградата започва през 1962г. и продължава 5 години. До този момент в града има две основни училища ( „ Васил Коларов” и „ Никола Й. Вапцаров), началното училище „ Кирил и Методий”, което се помещава в сградата на гимназия „ Васил Левски”. В гимназията се учи на три смени, което води до необходимостта от нова сграда. „През лятото на 1967г. е назначено административно ръководство с директор Тотка Томанова и заместник директори Йовка Николова и Койчо Коев. Общият брой ученици през 1967 г. е 1250 : начален курс 590 ученици, среден курс 564 ученици, ПДГ 96 ученици. След дълги обсъждания и спорове се решава училището да носи името на светите братя Кирил и Методий. Новото училище не е наследник на начално училище „ Кирил и Методий”.

През 1973 г. училището е обявено за базово. Неуморният труд на  преподавателите и инициативите на ръководството го извеждат на първо място в града. Въвеждат се паралелките с изучаване на хореография.