ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

I КЛАС

I КЛАС - 4 паралелки по 22 ученици

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Избираеми учебни часове - БЕЛ - 1 час седмично; Хореография - 2 часа седмично или Изобразително изкуство - 2 часа седмично.

 

 

 

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС: