ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

V КЛАС

V КЛАС - 4 паралелки

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

 

Избираеми учебни часове - Математика - 1,5 часа седмично; Хореография - 1 час седмично; Изобразително изкуство - 1 час седмично.

 

Факултативни часове - Музика - 2 часа седмично.

 

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.