ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

V КЛАС

V КЛАС - 3 паралелки

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

 

Избираеми учебни часове - Математика - 1 часа седмично; Хореография - 1,5 час седмично или Изобразително изкуство - 1,5 час седмично.

 

 

 

Заповед на Директора на училището за прием на ученици в I и V класове.