ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Утвърдените групи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" за учебната 2019/2020 година са:

1. "Дигитална занималня 3а" с ръководител Георги Видолов Макавеев

2. "Дигитална занималня 3б" с ръководител Георги Видолов Макавеев

3. ИТ клуб "Любознайко" с ръководител Петкана Данчева Данчовска