ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

За нас

ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" град Карлово има достоен принос в образователното дело на град Карлово. Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно - възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

 

Специализирано е в областта на хореографията, музиката и изобразителното изкуство. Положена е много добра основа за ранно чуждоезиково обучение по английски език. Свободноизбираемата подготовка на учениците е организирана в часове по музика, математика, български език и литература, предприемачество и др.

 

Амбициите на училищното ръководство и на учителския колектив са:

  • да поддържат високото ниво на учебно-възпитателния процес;
  • да насърчават учениците към постижения и изяви чрез ефективни форми и методи на обучение;
  • да стимулират техните творчески способности;
  • да оползотворяват съвместната дейност с училищното настоятелство за обогатяване на материално-техническата база.

Гордост за всички са постигнатите успехи на състезания, конкурси и изложби.

 

През 2007 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Карлово чества своя 40-годишен юбилей.