ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Екип

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО

 

Директор - инж. Йонка Радулова

Зам. директор - Георги Макавеев

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

 

Природо-математически науки - Янка Петрова (учител по физика и математика)

Хуманитарни науки - Мария Симеонова (учител по английски език)

Начален етап на обучение - Десислава Дочева (начален учител)

Възпитатели - Ирина Скевова (възпитател и учител по география и история)