ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

Екип

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО

 

Директор - инж. Йонка Радулова

Зам. директор - Георги Макавеев

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

 

Природо-математически науки - Янка Петрова ( учител по физика и математика )

Хуманитарни науки - Величка Де-Росас ( учител по български език и литература )

Начален етап на обучение - Десислава Дочева ( начален учител )

Възпитатели - Ирина Скевова ( възпитател и учител по география и история )