ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в град Карлово

История

Вече 50 години учители и ученици вървят по светлия път, начертан от първоучителите, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.

 

Строителството на училището започва през 1962 г. и е завършило през есента на 1967 г. Новата сграда става дом на учениците и учителите от трите училища: ОУ "Никола Вапцаров" /сега "Райно Попович", ОУ "Васил Коларов" и НУ "Кирил и Методий".

 

Училището е открито на 7 ноември 1967 г.

 

За 5 - 6 години се създават кабинети по физика, химия, биология, география, езици. Откриват се групи на полудневна детска градина, създават се кръжоци, танцова група, вокална група. Танцовият състав е носител на златни, сребърни и бронзови медали от прегледите на художествената самодейност.

 

През 1973/74 г. училището е обявено за базово.

 

През годините се утвърждава като водещо в общината и региона. Специализирано е в областта на хореографията и изобразителното изкуство. Учениците получават необходимите знания и умения за тяхната успешна реализация в учебните заведения, за израстването им като достойни граждани на България и света.

 

Признателност заслужават ръководителите на училището, на чиято компетентност се градят досегашните успехи: Тотка Томанова, Донка Дончева, Стефан Попов, Мария Чернева, Веселин Димитров.